Στο ΕΔΟ και στο ΤΩΡΑ…

 • Η υπογεννητικότητα στη Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας στον κόσμο.Οι γεννήσεις της βρίσκονται σταθερά κάτω των 100.000 ετησίως… Ο πληθυσμός των άνω των 80 ετών είναι αυτός που αυξάνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα στη χώρα μας. Η μετανάστευση των νέων για μια καλύτερη ζωή είναι μία μόνο απόδειξη της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας με σοβαρές συνέπειες στην πληθυσμιακή συρρίκνωση.
 • Η οικονομική ενίσχυση και οι επωφελείς συνεργασίες αποτελούν τους  δύο βασικούς πυλώνες,στους οποίους βασίζουμε τις ελπίδες μας και τις δράσεις μας για ένα πιο «γόνιμο» αύριο στην Ελλάδα.

Οι σκοποί μας είναι:

κοινωνικοί,

φιλανθρωπικοί,

κοινωφελείς,

επιστημονικοί &

μη κερδοσκοπικοί!

Αφορούν την οικογένεια, την επίλυση του δημογραφικού μας προβλήματος  και την προστασία της γυναίκας ως μητέρας-συζύγου-συντρόφου  και των  παιδιών.

Κάνουμε τους στόχους μας πράξη. Οι Στόχοι μας 

 • Εκπόνηση μελετών & ερευνών για την πραγματοποίηση των στόχων της Εταιρείας.
 • Επιστημονική έρευνα & συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναφορικά με την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
 • Διοργάνωση δράσεων προκειμένου φορείς με όμοιους με την Εταιρεία σκοπούς να έρχονται σε επαφή με το κοινό και να επιδεικνύουν το έργο τους και τη δράση τους.
 • Παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες οργανώσεις ή ενώσεις προσώπων
 • Διασυνοριακή συνεργασία & συμπαράσταση ευρωπαϊκών ή διεθνών  θεσμών ή φορέων με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα επιστημονικούς και άλλους φορείς.
 • Δημιουργία ,κατασκευή και διάθεση διαφόρων  αντικειμένων που σκοπό θα έχουν την γνωστοποίηση των δράσεων της εταιρείας στο ευρύ κοινό και την ενίσχυση των δράσεων αυτών.
 • Η κάλυψη κόστους βρεφονηπιακού σταθμού. Κάλυψη του κόστους από το κράτος ή συνεργασία με ορισμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς για προνομιακά πακέτα.
 • Η κάλυψη εξόδων τοκετού – η συνεργασία με ιατρούς-γυναικολόγους-μαιευτήρες για προνομιακά πακέτα υπηρεσιών τοκετού.
 • Η ενίσχυση των ιατρικών υπηρεσιών, είτε μέσω κεντρικών δομών υγείας, είτε μέσω οργανισμών-φορέων που υποστηρίζουν ιατρικά τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας – η οικονομική υποστήριξη για τα σχετικά ιατρικά έξοδα κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.
 • Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερφορολόγησης με φορολογική ελάφρυνση σε οικογένειες με παιδιά
 • Η συνεργασία με ιατρούς-μαιευτήρες-γυναικολόγους- ειδικούς γονιμότητας για προνόμια σε υπηρεσίες κρυοσυντήρησης ωαρίων και άλλων υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για άνδρες και γυναίκες.
 • Σύναψη συνεργασίας/συμβάσεις με εταιρίες/οργανισμούς για εξασφάλιση θέσεων εργασίας τουλάχιστον για το διάστημα που αυτό είναι απαραίτητο για την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και της ανατροφής του παιδιού.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε ενεργά

1

Γίνετε
ενεργό μέλος

2

Ενημερωθείτε
για τις δράσεις μας

3

Αγορά από το
κατάστημά μας

4

Κάνετε μια
δωρεά